Project POIR US-3D

Projekt: „Otwarta badawcza platforma ultrasonograficzna do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym”
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0647/18 z dn. 28.03.2019 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


OGŁOSZENIA / ZAPYTANIA:

15.06.2022: Zapytanie EMC

Badania w laboratorium akredytowanym w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego wg norm technicznych.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/114099

23.11.2021 Ogłoszenie dot. zatrudnienia programisty C++ do projektu POIR

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w pliku pdf dostępnym do pobrania poprzez Dropbox.

Zgłoszenia programistów prosimy nadsyłać na adres email: office@us4us.eu

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30.11.2021.

16.02.2021 Dostawa Sprzętu Komputerowego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32498

20.11.2018: Zapytanie o wynajem powierzchni laboratoryjnej

1. Specyfikacja:

2. Oferty:

Oferty prosimy przesyłać na adres: office@us4us.eu

W nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2018 r.

Pełne zapytanie ofertowe można pobrać tutaj: 20181120-Zapytanie_o_pow_laboratoryjną