PROJEKTY

Obecnie prowadzone projekty:

.


.

Zakończone projekty (zrealizowane w ramach IPPT PAN):

.

2009-2013: Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
„Diagnostyczna aparatura ultradźwiękowa – nowe metody badania i obrazowania struktury tkankowej narządów człowieka”.

.

2013-2015: Projekt finansowany przez NCBR w ramch programu PBS:
„System pomiaru przepływu krwi i detekcji materiału mikrozatorowego dla pulsacyjnej protezy wspomagania serca ReligaHeart EXT”.

PBS

.

2010-2013:Projekt finansowany przez NCBR w ramch programu LIDER:
„Opracowanie ekonomicznej platformy ultrasonografu”.

Głównym celem projektu było opracowanie ekonomicznej Platformy Ultrasonografu, która umożliwi budowę stosunkowo tanich i szeroko dostępnych aparatów uniwersalnych dla lekarzy pierwszego kontaktu oraz urządzeń dedykowanych do zastosowań wspomagających (np. biopsji). Obecnie w Polsce sprzedaje się rocznie kilkaset małych aparatów głównie do niewielkich szpitali i gabinetów prywatnych. Biorąc pod uwagę szybki rozwój tej grupy usług medycznych pojawienie się jeszcze bardziej dostępnego aparatu powinno spotkać się z dużym zainteresowaniem rynku.
Alternatywnym zastosowaniem Platformy są ultradźwiękowe badania nieniszczące stosowane do badania jakości na etapie produkcji i eksploatacji w wielu gałęziach przemysłu.

2007-2010: Projekt rozwojowy:
„Wdrożenie przetwarzania cyfrowego i nowych algorytmów diagnostycznych w przezczaszkowym badaniu dopplerowskim”.

W ramach projektu powstało prototypowe urządzenie medyczne – systemu wielobramkowego Dopplera przezczaszkowego. System służy do badania oraz monitorowania przepływów krwi w naczyniach wewnątrzczaszkowych przy wykorzystaniu impulsowej techniki dopplerowskiej. Aparat został wdrożony do produkcji w firmie Sonomed sp. z o.o.

.

2008-2010: Strategiczny projekt badawczy „Polskie Sztuczne Serce”:
„Nieinwazyjny pomiar parametrów biologicznych niezbędnych dla implantowanej protezy serca”.

Projekt dotyczył opracowania modelowego systemu pomiaru rzutu minutowego dla komory sztucznego serca w oparciu o ultradźwiękową technikę dopplerowską. W ramach projektu powstała instrumentacja składająca się z przetworników ultradźwiękowych zamocowanych na konektorze komory sztucznego serca oraz prototypowy moduł elektroniczny wraz z oprogramowaniem przetwarzania. System został zweryfikowany dla przepływów ciągłych oraz pulsacyjnych na komorze w FRK w Zabrzu. Dalsze badania będą dotyczyć miniaturyzacji systemu (w celu jego praktycznego zastosowania w sterowniku komory) oraz opracowania algorytmów do wykrywania mikrozatorów.