O BLOGu

Ten BLOG jest o projektach, technologii i wydarzeniach związanych z bieżącą działalnością B+R dra Marcina Lewandowskiego [mlew@ippt.pan.pl] BLOG ten wyraża jedynie osobiste spostrzeżenia, przemyślenia i opinie autora.

USPlatform

Uniwersalna Badawcza Platforma Ultradźwiękowa jest oparta na nowatorskiej architekturze zoptymalizowanej do przetwarzania surowych sygnałów ech w.cz. na procesorach GPU.
Platforma jest rozwiązaniem systemem typu all-in-one – składającym się z front-endu ultradźwiękowego oraz wbudowanego komputera PC i klastra GPU. Wykorzystanie infrastruktury komunikacyjnej PCIe zapewnia skalowalność zarówno liczby równoległych kanałów akwizycji (64–192), jak i mocy obliczeniowej (1–5 kart GPU).
Bezpośredni dostęp do surowych danych w.cz. (tzw. kanałowych) i softwarowe przetwarzanie w czasie rzeczywistym na GPU daje nowe możliwości badań oraz ewaluacji ultradźwiękowych metod i algorytmów. System jest w pełni programowalny (funkcje nadawania, odbioru i przetwarzania). Standardowe narzędzia softwarowe CUDA/OpenCL mogą służyć do implementacji i integracji nowych algorytmów z oprogramowaniem Platformy.

USPlatform

 • Parametry systemu:
  • 192 kanały nadawcze i 64/128/192 odbiorcze (możliwość rozbudowy do 512 kanałów)
  • dwa złącza głowic ultradźwiękowych do 192 elementów (liniowe, convex, fazowe, inne), kompatybilne z głowicami Esaote® (dostępne adaptery do innych standardów)
  • Nadajnik: impulsowy 3/5 poziomowy, częstotliwość do 20 MHz z programowalną amplitudą do 180 Vpp i rozdzielczością czasową 5.0 ns
  • Akwizycja: próbkowanie 65 MHz z rozdzielczością 12-bit
  • bezpośredni dostęp do surowych sygnałów w.cz. ech ultradźwiękowych
  • do 24 GB pamięci buforowej – 128 MB/kanał
  • transfer w czasie rzeczywistym danych do pamięci PC (~6 GBps dla PCIe gen.2; możliwość upgrade do PCIe gen.3)
 • Software:
  • biblioteki funkcji kontrolnych dla C++/C#/Python/MATLAB®
  • rozszerzalny framework softwarowy funkcji cyfrowego przetwarzania danych na procesorach Nvidia® GPU – CUDA/OpenCL
  • w pełni programowalne sekwencje nadawczo-odbiorcze
  • gotowe kernele GPU do obrazowania ultradźwiękowego (m.in. STA, obrazowanie falą płaską, falą rozbierzną)