OFERTA

us4us jest spółką spin-off założoną przez doświadczonych naukowców i inżynierów z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.
Nasz know-how obejmuje: projektowanie i rozwój urządzeń medycznych i ich certyfikację, projektowanie zaawansowanej elektroniki i systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz ultradźwiękowe metody i systemy.
Oferujemy szeroki zakres usług B+R oraz projektowania elektronicznego, a także certyfikację CE urządzeń medycznych (partnerstwo z IPPT). us4us dostarcza światowej jakości produkty i rozwiązania w konkurencyjnych cenach.

 • Ultradźwiękowe B+R:
  • metody Dopplerowskie oceny i pomiaru przepływu
  • badania symulacyjne/ewaluacja oraz weryfikacja eksperymentalna
  • przetwarzania sygnałów oraz implementacja algorytmów przetwarzania
 • Projektowanie elektroniczne:
  • zaawansowane wielokanałowego systemy przetwarzania danych
  • szybkie układy i interfejsy FPGA
  • wysokowydajne systemy cyfrowego przetwarzania sygnałów (FPGA, GPU, DSP)
  • prototypowanie, przed-produkcja i przejście do fazy produkcji
  • testowanie, rozwój i dokumentacja techniczna
 • Pomiary ultradźwiękowe*:
  • elektryczna/akustyczna charakteryzacja przetworników ultradźwiękowych
  • pomiary wyjścia akustycznego i zgodność ze standardami medycznymi
  • skanowanie pola ultradźwiękowego 3D
 • Certyfikacja urządzeń medycznych*:
  • projektowanie, rozwój i dokumentacja urządzeń medycznych wg. Systemu Zarządzania Jakością ISO-13485
  • rozwój oprogramowania urządzeń medycznych
  • zagadnienia użyteczności wyrobów medycznych
  • tworzenie modeli i prototypów
  • badania EMC oraz bezpieczeństwa w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych

* w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN.