O NAS

Historia

us4us sp. z o.o. powstała w 2015 jako spółka typu spin-off Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN).

Do spółki weszli naukowcy i inżynierowie z zespołu, który został utworzony przez dr Marcina Lewandowskiego do realizacji projektu „Diagnostyczna aparatura ultradźwiękowa – nowe metody badania i obrazowania struktury tkankowej narządów człowieka” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2009-2015.
Opracowane w tym projekcie rozwiązania, w szczególności Uniwersalna Ultradźwiękowa Platforma Badawcza, zainspirowały zespół do utworzenia firmy i komercjalizacji tych opracowań.

Cele

Głównym celem spółki us4us jest dalszy rozwój Platformy ultradźwiękowej oraz opracowywanie nowych metod i systemów do diagnostyki ultradźwiękowej w aplikacjach medycznych i przemysłowych.
Nasze partnerstwo z IPPT PAN pozwala nam oferować usługi certyfikacji wyrobów medycznych oraz pomiarów akustycznych.
Ponadto, chcemy oferować usługi w zakresie projektowania profesjonalnych systemów elektronicznych oraz prowadzenia prac B+R.

Zespół

 

Dr Marcin Lewandowski, CEO Mateusz Walczak, CTO Beata Witek, CQO
Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie metod ultradźwiękowych, elektroniki i software. Jest twórcą wielu opracowań naukowych i technicznych oraz wdrożeń. Kierował kilkoma projektami B+R oraz opracowaniem i certyfikacją 2 urządzeń medycznych. Ekspert w zakresie  projektowania systemów elektronicznych oraz implementacji złożonych systemów cyfrowych na układach FPGA. Brał udział w projektach B+R oraz wdrożeniach. Specjalizuje się w projektowania systemów elektronicznych oraz urządzeń medycznych i ich certyfikacji. Brała udział w projektach B+R oraz wdrożeniach.
.

Dane

.
us4us sp. z o.o.
ul. Adolfa Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
KRS: 0000580407 | REGON: 362744823 | NIP: 7010512840
wysokość kapitału zakładowego 10.000 zł

Serdecznie zapraszam do kontaktów z nami!